planter – tang og havgræsser

De grønne og røde tangplanter gør de øverste molesten farverige.

De grønne og røde tangplanter gør de øverste molesten farverige.

Planter – Havets tang er ikke rigtige planter, men en speciel gruppe alger som sidder fast på hårde overflader. De har altså ikke rødder, stængel og blade. Ofte er de heller ikke grønne ligesom planter på landjorden.
Der er kun få egentlige planter, som lever i havet omkring Danmark. Mest kendt er ålegræsset, som ofte findes i fjordene på lavt vand.

Du kan fx i hæftet Dyr og planter ved vores kyster – en snorkelguide til livet på lavt vand kan du læse mere om de forskellige tangplanter.

Se nogle af de almindelige fisk eller andre dyr, som du også støder på, når du snorkler i Danmark.