Bunkers snorkling ved Vesterhavet – Hanstholm, Vigsø

 

snorkling ved bunkers i Vigsø, nær Hanstholm

Det er et sært syn at se de halvt nedsunkne bunkers ved Vigsø nær Hanstholm

Flere af bunkerne ved Vigsø er halvt sunket i havet

Man kan se bevoksningen af muslinger, rure og alger, der kan tåle at være over vand i kortere perioder

snorkling ved bunkers i Vigsø, nær Hanstholm

et kig ind i en bunker under vandet

taskekrabbe på toppen af noget beton overgroet med muslinger

taskekrabbe på toppen af noget beton overgroet med muslinger

taskekrabbe på toppen af noget beton overgroet med muslinger

En taskekrabbe holder til på bunkerens yderside

søstjerner tager for sig af de mange muslinger på bunkeren

søstjerner tager for sig af de mange muslinger på bunkeren

under en af bunkerne holdt torske-fisk til

under en af bunkerne holdt torske-fisk til

En taskekrabbe stiller sig parat til forsvar, når jeg kommer forbi

En taskekrabbe stiller sig parat til forsvar, når jeg kommer forbi

En flot gul søstjerne

En flot gul søstjerne

I området omkring bunkerne holder fladfisk til

I området omkring bunkerne holder fladfisk til

Robuste ødalger kan tåle bølgernes bevægelser

Robuste ødalger kan tåle bølgernes bevægelser

Når Vesterhavet er roligt, kan man se lyse områder med sand og mørke områder med sten og algebevoksninger

Når Vesterhavet er roligt, kan man se lyse områder med sand og mørke områder med sten og algebevoksninger

snorkling ved bunkers i Vigsø, nær Hanstholm

en kæmpe stime af småfisk dækkede udsigten hen over sandet – måske yngel af hvilling?

snorkling ved bunkers i Vigsø, nær Hanstholm

en enkelt fisk fra stimen

Vesterhavet ved Nordjyllandskyster er efterhånden blevet godt kendt som Danmarks surferparadis Cold Hawaii. Men en varm sommerdag med østenvind, er det ikke bølgerne der kan lokke til en tur i vandet. Tilgengæld giver det rolige hav en chance for at se hvad der rent faktisk gemmer sig af liv i det vand som normalt er i konstant bevægelse. Og hvis du har mulighed for at komme i nærheden af nogle af de gamle tyske bunkers som står halvt ude i havet, så giver det et ekstra krydderi på oplevelsen. Jeg var heldig at kunne tage en tur omkring bunkerne ved Vigsø, lige øst for Hansholm, en fin sommerdag efter to dage med østenvind. Vandet var derfor rimelig klart og det var spændende at snorkle rundt om de gamle krigsmonumenter og kigge ind. Jeg var nysgerrig på hvad man kunne finde. Ikke at jeg forventede at finde geværer og hjelme, men måske torsk og krabber. Og det var der. Ikke så meget indenfor, men nedenunder i fordybninger mellem sandet og bunkerne lå nogle torsk i halvmørket. På ydrevæggene kravlede taskekrabber rundt på blåmuslingerne og rurerne, som de fleste steder helt havde overgroet bunkerne. Et tæt tæppe af dyr som lever af at vandets bølgebevægelser konstant bringer rigelige mængder af føde, så de stortrives og kæmper om pladsen. Nogle steder var rurene tydeligvis skrabet af – sikkert af fugle eller krabberne.
Bunkernes ydersider gemte også på en masse andet liv som fx søanemoner, strandkrabber og mosdyr.
Ved Vigsø er der flere bunkers, som er halvt forsvundet ud i havet. Og på vej fra den ene til den anden, lå spredte formationer af beton med bevoksning af makroalger, muslinger og rurer. På flere af overfladerne var muslingerne ikke særlig store. Sikkert kun fra dette forårs gydning. Mit gæt er at muslingerne sjældent får lov til at blive særlig gamle inden de bliver spist af havfuglene.

Dansk sardin-run
I sandet kan hverken alger eller dyrene sætte sig fast, og der er relativt bart. Når man står på land og kigger hen over havoverfladen kan man derfor med stor sikkerhed sige hvor der er sand – og lys bund – i forhold til de mørke områder med sten og bevoksning. – men på vej ud til bunkerne blev jeg snydt. Der så mørkt ud, da jeg stod på land, og jeg troede jeg skulle hen over et stenet område. Da jeg stak hovedet under vand bestod bunden af sand, men der var en mur af fisk! Tusindevis af små fisk – yngel, jeg tror det var hvilling – stod i en kæmpe stime, og efterhånden som jeg svømmede frem, gjorde stimen plads til mig. Fiskene sørgede hele tiden for at holde 40-50 cm afstand, uanset hvordan jeg skiftede retning. Et imponerende syn.
Mågerne sad på bunkerne og slappede af sandsynligvis mætte efter at have stukket hovedet ned i denne overvældende mængde føde.
Det kan minde om sardin-run, som er en begivenhed, dykkere og snorklere jagter ved sydafrikas kyster.
se mere på https://en.wikipedia.org/wiki/Sardine_run og http://www.sardinerun.com/gallery/default.asp