Hvad har klovnfisk og ål til fælles?

Hvad har klovnfisk og ål til fælles? Tjah, de lever selvfølgelig begge i havet. Men derudover kan det være svært at se lighederne, da klovnfisk lever i tropiske farvande sammen med søanemoner og ål er udbredt i vores farvande – helt ind i søer. Men én ting man netop har opdaget: de bliver begge påvirket af kunstigt lys i kystområderne.

kunstigt lys påvirker fiskene i havet

kunstigt lys påvirker fiskene i havet

Det har længe været kendt at ål foretrækker at migrerer i ly af mørket, i perioder med ny-måne. Det har derfor været vist, at kunstigt lys langs kysterne påvirker deres træk, og har fået Øresundsbron til at skærme havoverfladen så meget som muligt for broens vejbelysning. Det er nyt, at det kunstige lys også kan hindre nye generationer af fisk. Men lyset påvirker æggene hos klovnfisk (Amphiprion ocellaris) så meget, at det hindre dem i at klække. Det er uklart hvad det skyldes, men resultatet af en række forsøg var meget klart. Forfatterne spekulerer på, at klækning helst skal foregå i ly af mørket for at undgå prædatorer, men at det kunstige lys derfor betyder, at æggene aldrig modtager signal til klækning.

Effekten er selvfølgelig lokal, men efterhånden som vi bygger mere langs kysterne, vil livet langs kysterne i større områder blive påvirket. Desuden har LED en anden ulempe, idet de udsender relativt meget blåt lys. Og det blå lys er netop de bølgelængder som dæmpes mindst i vand og derfor trænger dybest ned.

Der er ikke mange studier af hvorledes kunstigt lys ellers påvirker livet i havet, så der vil sikkert i fremtiden blive fundet endnu flere effekter, som vi heller ikke umiddelbart havde forestillet os. På landjorden har det imidlertid været kendt længe. På hjemmesiden https://lysforurening.dk/fauna/ er en række eksempler på hvorledes lys påvirker insekter, pattedyr, fugle m.m. Der er også eksempler på påvirkning af planter.
Der er derfor al god grund til at vi ikke har mere lys end højest nødvendigt. Det koster energi at have tændt, og påvirker naturens fine balance, da lys og mørke styrer en del af livsprocesserne – også i havet.

Måske har du selv oplevet hvorledes lys påvirker nogle af organismerne i havet? – hvis du har snorklet om natten med lygte, så har du sikkert oplevet hvordan pungrejer (mysider) visse steder kan sværme omkring lyskeglen, ligesom insekter gør. (se om nat-snorkling her).

 

Kilde/mere læsning
Artikel fra National Geographic om klovnfisk-resultaterne – forskningsartiklen er ikke tilgængelig uden betaling.
En forskningsartikel om åls påvirkning af lys
Om kunstig lys på land https://lysforurening.dk/fauna/