Hvad kan man se ved snorkling i Danmark?

Der er liv alle vegne, – også langs de danske kyster. Mange har følelsen af at de ikke så noget, på deres snorkletur, hvis ikke der ligger en fladfisk, en ål der slanger sig eller en torsk der cruiser forbi.
Vi mennesker kender rigtig godt mange af dyrene på land, fx pattedyr, insekter og krybdyr. Men i havet lever dyregrupper, som slet ikke findes på land. Og derfor ved vi dårlig nok, at det er dyr vi møder, når vi snorkler rundt. Har du fx kendskab til mosdyr, hydroider, slangestjerner eller sønellike? Det er alle dyr, og de er helt almindelige i de danske farvande. Når vi ikke kender dyrene, bliver de overset. Og når dyrene er overset, så var der jo ikke noget interessant på turen, vel?!
Så er det, at lidt kendskab til dyreriget, kan gøre dine oplevelser mere interessante. Her får du et par hvirvelløse dyr (invertebrater), som er helt almindelige langs de danske kyster. Alle billederne er taget på 1-3 meters dybde.

Prøv at se en tangreje tæt på. Den har gule og blå ben, og faktisk utrolig flot!

Prøv at se en tangreje tæt på. Den har gule og blå ben, og faktisk utrolig flot!

Hesterejer er utrolig almindelige, selv på 2 cm vand. Du kan - med megen tålmodighed - fange til en rejemad...

Hesterejer er utrolig almindelige, selv på 2 cm vand. Du kan – med megen tålmodighed – fange til en rejemad…

Hesterejer lever nedgravet i sandet, og kamuflere sig godt, når den kravler rundt på bunden. Den kan variere fra meget lyse/hvide til brune.

Hesterejer lever nedgravet i sandet, og kamuflere sig godt, når den kravler rundt på bunden. Den kan variere fra meget lyse/hvide til brune.

Vandmænd (Aurelia aurita) er super almindelige og næsten irriterende. Så man kan godt glemme hvor graciøst de egentlig bevæger sig gennem vandet.

Vandmænd (Aurelia aurita) er super almindelige og næsten irriterende. Så man kan godt glemme hvor graciøst de egentlig bevæger sig gennem vandet.

Vandmænd har oftest 4 tydelige ringe i midten. De brænder IKKE hvis du rør ved dem.

Vandmænd har oftest 4 tydelige ringe i midten. De brænder IKKE hvis du rør ved dem.

Der findes flere forskellige arter af køllepolypper (hydroider). En af de almindeligste arter ses ofte sammen med muslinger og har meget flotte lyserøde "knobber".

Der findes flere forskellige arter af køllepolypper (hydroider). En af de almindeligste arter ses ofte sammen med muslinger og har meget flotte lyserøde “knobber”.

Mysider (pungrejer) kan danne kæmpe sværme på mange meter. De talrige krebsdyr er god føde for mange fisk andre af havets dyr.

Mysider (pungrejer) kan danne kæmpe sværme på mange meter. De talrige krebsdyr er god føde for mange fisk andre af havets dyr.

Strandsneglene (Littorina) laver tydelige spor, når de kravler hen over sandet. Men de ses også en del i tangen og på sten.

Strandsneglene (Littorina) laver tydelige spor, når de kravler hen over sandet. Men de ses også en del i tangen og på sten.

Dværgkonken (Nassarius reticulatus) er meget almindelig. Men den er mest nedgravet i sandet og leder efter orme og andre dyr. Men er der fx en død fisk på bunden, kravler de gerne op og smæsker sig.

Dværgkonken (Nassarius reticulatus) er meget almindelig. Men den er mest nedgravet i sandet og leder efter orme og andre dyr. Men er der fx en død fisk på bunden, kravler de gerne op og smæsker sig.

Bægergople, stauromedusa

Bægergopler er kun et par centimeter store, men meget flotte.

Bægergople, stauromedusaBægergople, stauromedusa

Bægergople, stauromedusa

Almindelig søstjerne (Asterias rubens) findes i mange forskellige farver, fra blå, violette til orange, grønlige. Men de er alle den samme art.

Almindelig søstjerne (Asterias rubens) findes i mange forskellige farver, fra blå, violette til orange, grønlige. Men de er alle den samme art.

På det lave vand ses ofte almindelige søstjerner (Asterias rubens) som er 5-10 cm i diameter, men de kan blive op til ca 50 cm

På det lave vand ses ofte almindelige søstjerner (Asterias rubens) som er 5-10 cm i diameter, men de kan blive op til ca 50 cm

Ribbegoplerne (Ctenophora), har en række fimrehår langs randen, som giver et regnbue skær, når solens stråler rammer.

Ribbegoplerne (Ctenophora), har en række fimrehår langs randen, som giver et regnbue skær, når solens stråler rammer.

Dræbergoplen tilhører gruppen Ctenophora - ribbegoplerne. De kan spise mange krebsdyr og fiskeæg. Men de er ikke farlige for mennesker.

Dræbergoplen tilhører gruppen Ctenophora – ribbegoplerne. De kan spise mange krebsdyr og fiskeæg. Men de er ikke farlige for mennesker.

– og der er mange flere dyr…

Du er velkommen til at se et par videoer af brandmænd, strandkrabber, dræbergopler og pungrejer …