Havheksen – en snorklebane ved København

I 2007 blev der etableret en dykkerbane ved den nyanlagte Amager Strandpark. Det var første gang at der for alvor blev lavet noget under vandet for dykkere og snorklere. Meget spændende. Disse billeder er taget i 2009, altså ca 2 år efter udlægningen af banen. Det var sjovt at se hvor hurtigt at dyrene og planterne har overtaget stedet.
Anlægget passer perfekt til at øve neddykninger, da der er ca 2-4 meters dybde hen over stedet. Der er udlagt sten til stenrev, og opsat ringe man kan svømme igennem, og meter lange cementrør, man fint kan komme igennem, da de er meget brede. Det hedder Havheksen fordi stenene og strukturerne er lagt ud i et mønster, som oppefra ser ud som en 200 meter lang havfrue.

Det hele var nærmest overgroet af trådformede alger, små brunalger og strengetang, som hurtig får etableret sig på de hårde overflader. Inde i cementrørene var tætte bevoksninger af rurer, blåmuslinger, hydroider og mosdyr. Meget flot. – men man skal passe på at man ikke skraber sig, når man svømmer igennem.

– og man kan også sagtens få tiden til at gå i ålegræsområderne i nærheden. Her er kutlinger, fladfisk, krabber og snegle. Denne dag i juni, bar det dog præg af at der var iltfattigt visse steder på bunden, med grå/hvide plagmager af bakterier.

Hvis du nogensinde er i nærheden, så er det helt sikkert værd at tage en tur til Amager og besøge heksen …