Østers i København

Tænk at man kan gå på østersjagt i Københavnsområdet! – Det vidste jeg ikke. Og måske er det i hele Øresundsområdet?

 

Stillehavsøsters - Østers på sten i Svanemøllebugten

Østers fundet på molesten i Svanemøllebugten.

I februar 2017 skrev Helsingør Dagblad, at en læser havde fundet østers ved Sletten Strand. Det var ikke fordi jeg havde det i tankerne – men på en tur i vandet i Svanemøllebugten i juni 2017 har jeg lige opdaget, at der sidder østers på stenene på lavt vand! Det har jeg aldrig set før. Og da jeg begyndte at lede, så jeg at de sad rigtig mange steder! – Jeg har (indtil videre) kun set dem på 0-1,5 meters dybde. Altså lige under overfladen, på steder, hvor der ikke er stor plads konkurrence fra blåmuslinger.

en åben østers fra Svanemøllenhavn

åben østers fra Svanemølle havn

Spørgsmålene er nu mange – hvordan er de kommet der? – hvornår? Overlever de i længden, eller er vandet for koldt eller for ferskt? Vil de blive ved med at give nye larver, så der kommer endnu flere?
Det er ikke helt til at vide…
Der er to slags østers i de danske farvande – den europæiske østers (Ostrea edulis), som vi naturligt har i Limfjorden – og stillehavsøsters (Crassostrea gigas), som er en invasiv art, der er kommet til Danmark ca i 1996 (http://svana.dk/natur/artsleksikon/bloeddyr/stillehavsoesters/). Der har dog også været nogle små lokale bestande, hvor der tidligere har været forsøgt med opdræt. Fx i Isefjorden. Hvis man læser lidt om østers, kan man lære at de foretrækker at gyde i 18-30 grader varmt vand – så det skal altså være relativt varmt. Og saltholdigheden skal være over 10 promille. Saltholdigheden i de øverst vandlag i Øresund varierer utrolig meget, alt efter vind og strømforholdene. Til tider kan vandet være meget salt, men til andre tider er det næsten helt fersk. Så der er ingen tvivl om at vandet i Øresund og København havn må være lige på grænsen af, hvad østers kan klare, hvis de skal gyde, og larverne overleve den første periode, hvor de befinder sig i vandmasserne.
Larverne skal helst have temperaturer over 20 grader, men efter 1-2 uger, når larverne har sat sig på bunden og vokset sig til, kan de klare saltholdigheder ned til ca 5 promille og temperaturer ned til 2 grader – men så vokser de ikke særligt hurtigt.
Det vil altså have krævet nogle store modne østers, som har oplevet nogle gode varme sommerdage, som har gydt, og dermed givet mulighed for at larverne har kunnet sætte sig på stenene i Svanemøllebugten. Da jeg set mange som er 6-8 cm lange, og det tager mindst 2-4 år afhængig af føde, temperatur, .m.m. at nå de størrelser, så må det være sket for nogle år siden i al ubemærkethed….
Maritime Nyttehaver (http://maritimenyttehaver.dk/) har lavet forsøg med østers i Københavns Havn og udsat østers i siden efteråret 2011 og frem til 2016. Og det kan være østers fra disse forsøg, som har givet anledning til de østers der nu sidder på stenene i Svanemøllen-bugten ? – Det vil være mit bedst gæt … – Men de ligner mest de mere aflange Stillehavsøsters mere end de ligner Europæisk østers. Så det er den invasive Stillehavsøsters, som har bredt sig til havnen …!

Under alle omstændigheder skal man til at passe på, med at blive revet, hvis man går i vandet fra stenmolerne, og det bliver spændende at følge – om der kommer mange flere i løbet af de næste år …

en østers og skal ved svanemøllehavn

en østers og skal ved svanemøllehavn

Du må meget gerne sende en mail, hvis du har set Østers et sted i Danmark – og især, hvis du ser dem et sted i Øresundsområdet.

Læs mere om snorkling i Svanemøllebugten